Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Last

Erzulie Freda
Date: 2015-04-22 04:03:48
Se zekle yanyan, se loray mwa dawou (bis)
M'ap rele Ezili Maitress Freda kanvalou oh, (bis)
Maitresse oh Kanvalou !
Download Song

It is lightning yanyan, it's the storms of August (rep) I'll call Ezili Maitress Freda kanwoulo (rep)
Maitress oh Kanwoulo !By hounganryan By Martineducteil By Mambo
Ogoun Feraille
Date: 2011-07-15 12:20:57
Ogoun O Mile Ile
Ogoun O Mile Ile
Amwan Ogoun O Mile Ile
Download Song

Ogoun o, my house, my house
To mine, Ogoun o, my house, my house

By Houngan Kris By Houngan Kris By Ossange
Bossu
Date: 2014-12-15 17:21:13
ZoBolo Bossu o lwa kay mwen
Pral achté yon pwen Makaya o djab o
ZoBolo Bossu o lwa kay mwen
Pral achté pwen Makaya o djab o
Rélé o, sé pa fot Djab la
Rélé o, Kasja Bossu sé pa fot pwen ya
Rélé o, sé pa fot Djab la
Rélé o
ZoBolo Bossu o lwa kay mwen
Pral achté pwen Makaya o djab o
ZoBolo Bossu o lwa kay la
Pral achté pwen Makaya o djab
ZoBolo Bossu se pa fot o pwen ya
Rélé o, sé pa fot Djab la
Rélé o, Kasja se pa fot pwen ya
Rélé o, sé pa fot Djab la
Rélé o
Download Song

Djobolo Bossou, oh my house Lwa
Will buy a point from Macaya, O Devil O
Call Oh, there is no fault calling the point (bis)

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Agarou
Date: 2017-03-10 13:13:14
Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Sil pate yon fanm, Agarou
Li ta tire kanno'l devann sogbagi a!
Download Song

Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Lash patties woman, Agarou
It would shoot cannons under sogbagis!

By Kirill The Magus By moe By anthonyvr
Agarou wedo
Date: 2014-10-27 20:53:18
Misan, misan, misan anyé o'
Agarou wedo, kréyol mandé wem
ou pa wé ma pralé
Ma pralé o
Ma pralé o
Download Song
By Martineducteil By Martineducteil
Agasou
Date: 2015-04-22 21:28:18
Agasou do lele, lele ankò! Met Agasou do lele, lele ankò-e! Sevi Bondje avek lafwa... me'm sevi mistè mwe jou angaje la! Agasou do lele, lele ankò-e!
Download Song

Agasou is back , back again!
Met Agasou is back, back again!
Serve with divine faith ...
I serve my Mysteries the day I am engaged!
Agasou back, back again!

By XxkingxX By Kirill The Magus By Mambo Vye Zo
Agwe
Date: 2014-10-10 04:57:30
Agwe o! Siyen lod o!
Jou'm angaje, map rele Agwe
Agwe Oyo, mwen pa prese
Koki la mer a, m pa prese la
Gen you coup deye'm, Papa map paret tann yo!
Download Song

Agwe O! Sign the law O!
The day I'm engaged, I am calling Agwe
Agwe oyo, I am not pressed
Shell of the sea, I am not pressed
If I have a coup, Papa, I will wait for them!

By missmagic By Martineducteil By missmagic
Agwe
Date: 2017-03-10 13:14:14
Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Sak vle di byen jem la jem la, Sak vle di mal jem la jem la, Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa o jem la map gade ?!!!
Download Song
By Kirill The Magus By XxkingxX
Agwe
Date: 2014-06-15 23:08:35
Gede
Download Song
By magdala me By Houngan Kris
Agwe
Date: 2012-08-29 01:00:08
Download Song
By Houngan Kris

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Last