Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Last

Erzulie Dantor
Date: 2014-10-10 04:50:20
Noye mapé noyé, noye mape noye (bis)
Ezili si’w wè mouin tombe nan dlo pranm non sové lavi an mouin
Noyé mapè noyé

Download Song

Drowning, I'm drowning (repeat)
Erzulie if you see me fall in the water, save me Drowning I'm drowning.

By cat By Martineducteil By lasirene
Erzulie Dantor
Date: 2014-10-10 04:49:30
Jou ma' koule,
Jou ma' koule,
Jou ma' koule.
Map vomi sang mwen bay yo!
Download Song

The day I am run down,
The day I am run down,
The day I am run down.
I will vomit my blood and give it to them!

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Gran
Date: 2014-08-10 18:52:38
Gran·n-o rele Gran·n-o
Gran·n-o, rele Gran·n-o
o, Gran·n-Alouba lonje men bay Zanfan layo
Download Song
By zenny By saintclair
Ogou
Date: 2014-08-10 18:52:38
Ogou o!se ou menm ki menne m isi pran ka mwen(bis)
Pran kam ,pran kam Ogou O!
pran kam Kam Feray O!
se ou menm Ki mennenm isi ,pran ka mwen
Download Song

Ogou o! It's you who leads me here, who can take me. Take me, take me Ogou o!

By papitolove By saintclair By donaines
Sen Jak Majè
Date: 2014-08-10 18:52:37
Sen jak pa la, se mwen ki la (bis)
Sen jak pa la oooo chen an mòde mwen.
Download Song

St. James is not there, I'm here (x2)
St. James is not there,I'm here ooooo
the dog bit me.

By chooby By saintclair By chooby
Legba (Azouke Legba)
Date: 2014-08-10 18:47:56
Azouké parenn Legba ye
Azouké parenn Legba ye
Parenn Legba, lajan kasé woch O
Azouké parenn Legba ye
Download Song

Azouké godfather Legba Yé
Azouké godfather Legba Yé
Godfather Legba, money cuts trough rock Oh
Azouké godfather Legba Yé

By luceromundo By XxkingxX By luceromundo
Kouzen Azaka
Date: 2014-08-10 18:46:34
Kouzen map travay o
Kouzen Zaka map travay avè ou tande
Kouto dignom nan menm
Vye ralfòm nan dom map sekle
Si mpran fanm lale
Si mpran lòt lale
Demen ma jwenn youn lòt o
Download Song

Kouzen I am working
Kouzen Zaka I am working alongside you, listen!
Axe in my hand
If my woman leaves
If time goes
Tomorrow I'll find another one

By Mambo By XxkingxX By donaines
Agwe
Date: 2014-06-15 23:08:35
Gede
Download Song
By magdala me By Houngan Kris
Ezili Dantò
Date: 2014-06-15 23:07:41
manman èzili o, manman èzili o
mwen pa gen rad pou mwen mete
wa prete m mouchwa foulaw la pou m mare vant mwe.

Record now!

Ezili mother o mother o Ezili
I have no clothes to put on
the King borrowed the kerchif foulaw to my stomach tied interpret.

By chooby By XxkingxX
Filomez
Date: 2014-06-15 23:06:18
Filomez di mwen, Filomiz di mwen se denye ane pou m ap pase misère
Te gen yon ane menm mange m pat ka mange
Te gen yon ane menm biye m pat ka biye ane sa fok mwen gen lajn sere

Record now!

Filomez tell me, I'm Filomiz said last year that I will pass misery
There was a year I could not even mange mange
There was a year I could not even banknotes banknotes this year I must have tight money

By cassandra By XxkingxX

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Last