Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Last

Ghede
Date: 2013-11-09 02:29:22
Gedevi oooh, mitòn yagaza! Gedevi oooh, mitòn yagaza!
Papa Guede voyé lajàn
tonton no voyé lajàn
Sa k'pa ranmasé, zafé yo!

Record now!
By luceromundo
Ghede (Baron)
Date: 2013-11-05 02:14:24
Anye* Bawon se Lwa eee
Lè yo malad yal devan Bawon
Lè yo geri yo di Bawon se demon
Anye Bawon son Lwa

Record now!

The will of Bawon is law
the sicks kneel in front of Bawon
the ones who were healed say Bawon is devil
The will of Bawon is law

*Anyé is the directory, a post French revolution institution in France who governed the country

By Mambo By luceromundo
Erzulie Dantor
Date: 2013-11-05 02:14:23
A la travay mwen travay
Mwen dit mwen pas manger
Mwen pas prier personne oh
pour bam manger
A la travay mwen travay

Mwen dit mwen pas manger
Mwen pas prier personne oh
pour bam manger
Mwen pas prier personne oh
pour bam manger
Jour mwen en colere
Map vomi san mwen bayo

Download Song

At work I work
They told me I can't eat
nor I can ask to eat something good
At work I work

They told me I can't eat
nor I can ask to eat something good
With my cholera inside
I vomited without giving them

By clauclau By clauclau By luceromundo
Ghede (Baron pwen)
Date: 2013-11-04 01:42:23
Maji wo, maji wo, maji pwen an.
Bilolo
Lé w'we m'nan simitié avek pwen an
Lé w'we m'nan devan Bawon
ko sa l'danjere
Men le w'we m'konsa
Lé w'we m'nan devan Bawon an.
Pwen sa l'danjere
Pwen an asire
Pwen an danjere

Record now!

High magic, high magic, the pwen is magic
Bilolo
When you see me in the cemetery with the pwen (spell)
When you see me in front of Baron
that is how it's dangerous
But when ypu see me like this
When you see me in front of Baron, yeah
the pwen (spell) is dangerous
the pwen is guaranteed
the pwen is dangerous

By luceromundo By luceromundo
Legba
Date: 2013-11-04 01:41:47
Aee Legba nan payi voudou
Eee Papa Alegba eh nan payi du voudou
Download Song

Aee Legba is in the peristile vodou
Eee Papa Legba eh in the peristile vodou

By luceromundo By luceromundo By luceromundo
Gran Chemen
Date: 2013-10-27 03:41:43
Se pa jodi mwen Gran Chemen, Ogou o.
Bilolo!
Se pa jodi mwen gran chemen
M'bien pre, m'pa sa rive.

Record now!

It is not just today i'm Gran Chemin, oh Ogou.
Bilolo!
It is not just today i'm gran chemen
I'm so close. I can't reach

By luceromundo By luceromundo
Sen Jak Maje
Date: 2013-10-27 03:41:43
Sen Jak plezi a bél o. Bilolò!
M'ap foulaye o, adjé.
M'pral mande Sen Jak Majé
Si fet la byen fete.
M'ap foulaye

Record now!

Saint Jack, oh the pleasure is beautiful. Bilolo!
Oh i'm vaporizing rum, oh my
I'm going to ask Saint Jack Maieur.
If the party was thoroughly enjoyed
I'm vaporizing rum.

By luceromundo By luceromundo
Ti Jean Dantor
Date: 2013-10-27 02:57:17
Fre Ti Jean eh ah et ti papa, fre Ti Jean eh ah et ti papa,
Houngan pa bondye yon jou ya mouri ya mouri fres Ti Jean eh ya mouri.

Record now!

Bro’ Little John eh ah discusses with father,
Bro’ Little John eh ah discusses with father,

Houngan by god one day I must die, I’ll die, eh I’ll die.

By Mambo By luceromundo
Legba
Date: 2013-10-27 02:57:16
ouver barie a pou Atibon, Papa Legba ki ta pe pase eya veye zo'w, wa veye vie sanyan, wa veye zo'w, wa veye zo'w kataroulo wa veye zo'w. Papa Legba Lwa'm nan ki ta pe pase eya veye zo'w.
Download Song

Open the gates to Atibon
Papa Legba is almost caming
look at the old king
look at the old Sanyan (bleeding)
you are at risk if you look kataroulo (chariot of fire/the sun)
Papa Legba lets the lwas see who is caming .

By lasirene By Mambo By luceromundo
Erzulie Dantor
Date: 2013-10-25 15:30:26
Erzulie Dantor sou pa rete map kraze baje'a ma le
Erzulie Dantor o c ou mem ki sou baje'a fo gade byen
Depi ki li o
Lwa yo pa manje
Depi ki li o
Lwa yo pa jwe dlo

Record now!

Erzulie Dantor if you don't stay I will break the gate and go.
Erzulie Dantor o it's you who is on the gate make you look well
Since when has the lwa not eaten?
Since when has the lwa not seen water?

By rosny By zazouanya

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Last