Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Last

Kalfou
Date: 2012-08-30 04:12:49
Kalfou tengenden'n nibo niva-eee! (bis) Kalfou tengenden'n nivo niva tengenden'n... 3 Kalfou tengenden'n nivo niva tengenden'n... 4 Kalfou Kwalezan nivo niva tengenden'n... 7 Kalfou Makaya nivo niva tengenden'n

Record now!
By XxkingxX
Ogou Feray
Date: 2012-08-30 03:41:40
Papa Ogou bonswa! bonswa petit mwen yo! Di Feray Leman bonswa! Bonswa zanfan mwen yo! Ogou Feray bonswa... soti gelefwe men kouman ou ye? Wele

Record now!
By XxkingxX
Ghede (Baron Lakwa, Maman Brijit)
Date: 2012-08-30 03:41:39
Gason de kwa a! Gason de nan simityè, Madanm nan fan Baron nan de la simityè a nan travay ou , li se tan yo montre majik la, li se tan yo montre yo majik ou a ap travay!

Record now!

Men of the Cross! Men of the cemetery, wife of Baron fan of the cemetery at work, it is time to show the magic, it is time to show your magic will work!

By XxkingxX By XxkingxX
Ghede (Baron Samdi)
Date: 2012-08-30 03:41:39
M'pale mal sou mwen mwen te bay bouch l'sa mwen an Baron Samdi ak li pa gen anyen bèl vle di

Record now!

My enemies speak against me I gave him my mouth to Baron Samdi and he has nothing nice to say

By XxkingxX By XxkingxX
Maman Brijit
Date: 2012-08-30 03:41:39
Manman Brijit ou vini nan mitan lannwit, ou mache an silans pa reveye vivan an, ou vin an silans a pa reveye vivan nan lanmo, ou te tande sa? li se chwet la nan a Mapou ou se jistis la ak jij la, pesonn pa ka evite, manman an ki moun ki va pini oswa rekonpanse pitit li

Record now!

Mother Brigitte you come at night, walk in silence by waking lives, your silence will not wake the dead, did you hear that? it is the owl's Mapou is justice and the judge, no one can avoid, the mother who will punish or reward children

By XxkingxX By XxkingxX
Ogou Feray
Date: 2012-08-30 03:18:43
Ogou Feray-o! Ogou Fè s'o montre'm tire manchet fok w'montre pare! (bis) S'o montre tire'm fok w'montre pare. S'o montre tire fok w'montre'm pare la! Ogou Feray Nèg Vante Pa Fem-O! Ogou Feray s'o montre'm tire manchet... fok w montre pare! Papa Ogou toujou en gad, toujou ave'm... Papa Ogou w'se papa'm... apre Bondje Paren mwen nan men ou papa! Awoshe Nago!!!

Record now!
By XxkingxX
Kouzen
Date: 2012-08-30 03:14:35
ALASO! Bo Kouzen e Bo Kouzin! Mwen sonje Sot anba l'ap monte-eee! M'rankontre Medanm Letan dlo nan zye li (bis) Medanm-ooo pa kriye-eee! Medanm-ooo piga'w wele-eee! Ou two pinbech-ooo alaso!

Record now!
By XxkingxX
Danballa Wedo
Date: 2012-08-30 03:14:34
Danbala Wedo p'ap fe zanmi sa yo
Zanmi sa yo se zanmi kokobe! (bis)
Devan pye mwen yo pale mwen byen
Deye do mwen yo pale mwen mal-o!
Danbala Wedo p'ap fe zanmi sa yo
Zanmi sa yo se zanmi kokobe!

Record now!
By XxkingxX
Gran Ibo:
Date: 2012-08-29 17:55:23
Gran Ibo
Mwen chita bò kote ou
Ibo Mwen avèk ou
jan mwen toujou fè
nan yon kote sekrè
gen nachinvetsya lavi
Ibo ban m yon men
Mete men ou sou tèt mwen
Ibo chuichui sekrè ou yo nan zòrèy mwen

Record now!

Gran Ibo
I sit beside you
Ibo I with you
I still do
in a secret
there nachinvetsya life
Ibo give me a hand
Put your hands on me
Ibo whisper your secrets in my ear

By Mambo By Dreolin
Kouzen Azaka
Date: 2012-08-29 08:17:11
chaj la lou, li lou pasé ko mwen
Chaj la lou, li lou pasé ko mwen
Edé'm poté bel chaj O
Chaj la lou, li lou pasé ko mwen
Download Song

The heavy load, it is heavier than my body
The heavy load, it is heavier than my body
Help bring beautiful load
The heavy load, it is heavier than my body

By baby By baby By Dreolin

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Last