Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Last

Ghede (Brav)
Date: 2013-01-21 09:16:31
Brav Gede alovi e
M'pat vin isi pou'm ret a moun o
Fouye twou a se mwen, antere a se mwen (bis)
Mwen pat vin isi pou'm ret ak moun o

Record now!

Brav Gede Alovi eh
I didn't come here to be anyone's servant
Digging the hole; it's me. Burying; it's me (repeat)
I didn't come here to be anyone's servant

By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Kouzen Azaka
Date: 2013-01-21 09:16:31
Jaden mwen lwen; mayi'm ape kase ago e!
Jaden Mwen lwen; mayi ap kase ago e!
Jou'm pran yon fanm, ki pa pote panye nan tèt samalouwe?

Record now!

My field is far away; my corns are being stolen ago e!
My field is far away; my corns are being stolen ago e!
The day I take a woman who doesn't carry a basket on her head, what will I do?

By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Kalfou
Date: 2013-01-17 06:50:09
Kafou mayanbe pa montre neg sot mare wonga oh
Kafou mayanbe pa montre neg sot mare wonga oh
kafou mayanbe de roi pa komande!

Record now!
By Kirill The Magus
Marassa
Date: 2013-01-07 18:37:00
Dossu Marassa e
Marassa kayela dogwe
Anasia dogwe
Marassa dokoli dogwe

Record now!
By donaines
Agasou (Agasou de bo miwa)
Date: 2012-12-21 01:07:12
Agassou o! M'ale nan Ginen
Agassou o! M'ale nan Ginen
mwen di Agassou o! M'ale nan Ginen
Pechè latè pa Bondye

Record now!

Agassou oh! I went to Guinea
Agassou oh! I went to Guinea
I said Agassou oh! I went to Guinea
Sinners of the earth are not God

By moe By moe
Marassa Dossou Dossa
Date: 2012-12-21 00:29:17
Marassa nou nan nwa e (bis)
Marassa Ginen nou nan nwa devan bondye
Dossou Marassa pote chandel pou klere nou

Record now!

Marassa we are in the dark (repeat)
Marssa from Guinea we are in the dark in front of God
Dossou Marassa bring the lamp to shine upon us

By moe By moe
Loko
Date: 2012-12-18 08:30:19
Papa Loko se Ou ki Banm Asson
Le ou te ban mwen'l ou dim kenbe'l nan kè mwen
Ala'm tonbe mwen leve li nan kè mwen
Ala'm tonbe mwen leve li nan kè mwen
Pechè latè ki fè'l sèvi ponya yon jou l'ap ponyade yo.

Record now!

Papa Loko it is You who gave me the Asson
When you gave it to me, you told me to keep it in my heart.
I have fallen, I have gotten up, it is still in my heart
I have fallen, I have gotten up, it is still in my heart
Sinners of this earth who use it as a dagger , one day will be stabbed by it.

By moe By moe
Ogou
Date: 2012-12-11 21:11:04
Ou gen machete, Ogun o
Ou gen machete, Papa Ogou O
Ou pa bezwen kle pou ouvre barye a
Ou pa bezwen kle pou ouvre port la
Avec force ou, Ogou O
Avec force ou e, Papa Ogou O
Ou pa bezwen kle pou ouvre barye a
Ou pa bezwen kle pou ouvre port la
Avec force ou, Ogou O
Avec force ou e, se petit mwen ye
Papa Ogou O, ouvre barye a
papa Ogou O, ouvre port yo
Download Song

You have the machete, Ogou O
You have the machete, Papa Ogou O
You don’t need the key to open the gate
You don’t need the key to open the door
It’s your power, Ogou O
It’s your power e, Papa Ogou O
You don’t need the key to open the gate
You don’t need the key to open the door
It’s your power, Ogou O
It’s your power e, I am your child
Papa Ogou O, open the gate
Papa Ogou O, open the doors

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ghede (Ghede Nibo)
Date: 2012-12-01 05:03:27
La famille guédé nibo nou gin défo (bis)
Avec 10 centime sila na wè longè yo
Download Song
By cat By cat
Ghede
Date: 2012-11-01 01:10:44
Simitye bonba mwen gen yon travay yo map fe yo (bis)
Male nan simitye oh djab oh(bis)
Simitye bonba mwen gen yon travay yo map fe yo vre.

Record now!

Graveyard below me there's a work they make me do them (repeat)
I go to the graveyard oh devil oh (repeat)
Graveyard below there's a work they truly make me do them

By Mambo By KRiPPeR

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Last