Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Last

Ghede (Brav)
Date: 2012-06-25 23:02:41
Si koko te gen dan li tap manje mayi griye,
Se paske li pa gen dan ki fe l manje zozo kale!
Download Song

If vagina had teeth, it would eat roast corn,
It's because it has no teeth, why it eats peeled penis!

By Mambo By KhouzhanLucy By Mambo
Ayizan;
Date: 2012-06-25 23:02:25
Ayizan ye Ayizan ye anko lese moura
Ayizan lese koule
Ayizan ye lese koule ato
Sobagui Sobo joum tonbe map leve o sov lamo
Download Song

Ayzian-e, Ayizan-e I want to go!
Ayzian-e, Ayizan-e I want to go!
Ayizan-e, when (my time comes)
Mambo Ayizan-e, when (it is time,)
Ago speak to Sobo
(The) day I fall, save me from death!

By Mambo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Danballa Wedo
Date: 2012-06-25 23:02:25
Damballa se lwa coulev la eh
Odan se lwa coulev la bali siro
Odan se lwa coulev la eh
Damballa se lwa coulev la bali siro (bis)
Download Song

Damballa is the snake lwa
Odan is the snake lwa, give it syrup
Odan is the snake lwa eh
Damballa is the snake lwa, give it syrup (repeat)

By lasirene By Mambo Vye Zo By lasirene
Danballa Wedo
Date: 2012-06-25 23:02:25
Tout zan'y se zan'y oh, zan'y anba se moin (bis) Damballa Wedo, Ayida Wedo
Tout zan'y se zan'y oh, zan'y anba se moin
Download Song

All angels are angels oh, the angel below is me (repeat)
Damballa wedo, Ayida Wedo
We are all angels, the angel below is me

By lasirene By Mambo Vye Zo By lasirene
Ghede (Baron La Kwa/Baron La Croix)
Date: 2012-06-25 23:02:25
Jou m antre nan la kwa mwen gwo!
Jou m antre nan la kwa mwen gwo!
Gras ak delivrans o!
Gras ak delivrans o!
Jou m antre nan la kwa mwen gwo!
Download Song

The day I enter the cross I am big!
The day I enter the cross I am big!
Mercy and deliverance oh!
Mercy and deliverance oh!
The day I enter the cross I am big!

By Mambo By Mambo Vye Zo By Mambo
Kouzen Azaka
Date: 2012-06-25 23:02:25
Azaka Mwde o evi Dahomen!
Azaka Mwde o evi Dahomen!
Evi Dahomen, evi gweto!
Evi Dahomen, evi gweto!
Azaka Mwde , hounfo evi djo e!
Download Song
By Mambo By Mambo Vye Zo
Legba
Date: 2012-06-25 23:02:25
Papa Legba ouvre baye pou mwen, Ago eh!
Papa Legba Ouvre baye pou mwen,
Ouvre baye pou mwen, Papa
Pou mwen passe, Le'm tounnen map remesi Lwa yo!
Download Song

Papa Legba, open the gate for me, Ago eh
Papa Legba, open the gate for me
Open the gate for me, Papa
For me to pass, when I return I will thank the Lwa!

By Mambo By Mambo Vye Zo By Mambo
Legba
Date: 2012-06-25 23:02:25
Jete dlo wi nan lakou a
Alegba nan barrye e e
Salouwe wi nan lakou a, Alegba nan barrye eh
se pou nou priye wi nan lakou a
Alegba nan barrye e e
Atibon Legba kanpe nan barye
Alegba nan barrye
Vodou legba kanpe nan barye oo
alegba nan barrye a ey
Download Song

Yes, pour water for the lakou,
Legba of the Gate, e
Yes, salute the lakou,
Legba of the Gate, e
Yes, pray for the lakou for us,
Legba of the Gate, e
Atibon Legba stands in the gate,
Legba of the Gate,
Vodou Legba stands in the gate, o,
Legba of the Gate, a ey!

By mayogu By Mambo Vye Zo By andezo
Brave Guede
Date: 2012-06-25 23:02:01
Brave Guede mwen pa vin'n isit pou'm rete ak moune o!
Brave Guede mwen pa vin'n isit pou'm rete ak moune o!
foure trou se mwen, enterre ya se mwen m'pa vin'n isit pou'm rete ak moune o!

Record now!
By Mambo
Erzulie Dantor
Date: 2012-06-25 23:01:50
Erzuli dantor eh eh eh mambo kay moin
Erzulie gerouge oh oh manbo kay moin
Moin gim yon lwa qui danse nan hou fo moin jou bamoin non li
Map fe kado point wan
Erzuli dantor eh eh eh mambo kay moin
Erzulie gerouge oh oh manbo kay moin
Moin gim yon lwa qui danse nan hou fo moin jou bamoin non li
Map fe kado point wan
Erzuli dantor eh eh eh mambo kay moin
Erzulie gerouge oh oh manbo kay moin
Moin gim yon lwa qui danse nan hou fo moin jou bamoin non li
Map fe kado point wan.

Record now!
By clauclau

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Last