Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Last

Kalfou
Date: 2012-03-04 13:38:05
Kafou, o men pwen an, Simitye o, men djab la!
Kafou, o men pwen an, Simitye o, men djab la!
M pase nan Set Kafou
Mwen jwenn twa kwi Marasa, m voye l ale.
M pase nan Set Kafou
M bare ak twa kwi Marasa, m voye l ale.
Kafou o, m pa neg sot, lenmi baren mwen!

Record now!

Intersection, but the point o, o Cemetery, but the Devil!
Intersection, but the point o, o Cemetery, but the Devil!
I spent seven Carrefour
I found three leather twins, I sent him away.
I spent seven Carrefour
I stuck with three leather twins, I sent him away.
Corner o, I do not neg from enemy baren me

By Kirill The Magus By philomena
Kalfou
Date: 2012-03-04 13:38:04
Kafou a pou nou de,
Anyen pa di sa a e, Kafou a pou nou de!
Kafou a pou nou de,
Anyen pa di sa a e, Kafou a pou nou de!
Kafou Papa m se pam, yo enpoze m pase ladann, Elan e!
Kafou Papa m se pam, yo enpoze m pase ladann, Elan e!
Sak fache ya voye woch o, Sak fache ya voye woch o!
Anyen pa di sa a e, Kafou a pou nou de!

Record now!

Corner, to two,
Nothing says this and, Carrefour, to two!
Corner, to two,
Nothing says this and, Carrefour, to two!
Corner of my Father is Pam and I spent imposed concerned, and momentum!
Corner of my Father is Pam and I spent imposed concerned, and momentum!
So angry ya stones o abundance upset ya stones o!
Nothing says this and, Carrefour, to two!

By Kirill The Magus By philomena
Erzulie Freda:
Date: 2012-03-03 16:50:47
Erzulie ohh erzulie sa (bis) sou lanme a kannot mwen chavirer (bis ) si pat gen bondyer timoun yo ta mouri
se yon lwa mwen renmen anpil wi cherie

Record now!

Erzulie ohh, Erzulie at sea my canoe overturned,if wasn't for God the children would have died , Erzulie is a Lwa i love very much, yes darling

By Mambo By lasirene
Kouzen Azaka
Date: 2012-03-03 16:50:47
mwen sot en ba map monté mwen rencontré madan letan dlo nan gé madame oh pa kriyé madame oh pa rélé 3 pimbèches oh zo

Record now!
By Mambo
Kouzen Azaka
Date: 2012-03-03 16:50:47
mwen sot en ba map monté ti goutte dlo kouzin mandé mwen mwen sot en bas map monté ti goute dlo kouzin mandé mwen ti goute dlo kouzin mandé mwen pagin godette oh alasso

Record now!

I come from below, I'm going up, a drop of water Kouzin asks me for, I don't have a cup.

By Mambo By lasirene
Agwe:
Date: 2012-03-03 16:50:37
Agwe Tawoyo kapitènn batiman mwen…nan fon lanmè nou ye nap navigé oh

Record now!

Agwe Tawoyo my boat captain, in the deep sea we are, we are navigating oh

By Mambo By lasirene
Erzulie Dantor
Date: 2012-03-03 16:50:37
Ezili oh se wou ki manman mwen se wou ki papa mwen
Se wou’k ban mwen tete…pinga’w fè mwen wont oh devan sobadji Lwa mwen

Record now!

Erzulie it's who is my mother, it's you are my father,
It's you who breastfed me, don't let me be ashamed in front of the sobadji

By Mambo By lasirene
Ghede (Ghede Nibo)
Date: 2012-03-03 16:50:37
Gede Nibo devan lakwa-e
Gedevi-a devan lakwa-e
Sa’m wè la sa’m wè la
Gedevi-a devan lakwa-e

Record now!

Gede Nibo in front of the cross eh
Gedevi-a in front of the cross eh
What i see here, what i see here, eh
Gedevi-a in front of the cross eh

By Mambo By lasirene
Kouzen Azaka
Date: 2012-03-03 16:50:37
Olandye bet chay o, Olandye bet chay, chay tonbe sou do'm, Kouzen bet chay, Minis bet chay!

Record now!

Olandye beast of burden o,Olandye beast of burden, burden fell on my back, Kouzen

By Mambo By lasirene
Kouzen Azaka
Date: 2012-03-03 16:50:37
kouzin yo wa banmwen courage oh poum ka reglé zafè mwen la famillw pa vlé wè mwen ki dirè étrangé sanzavé yo pa vlé wèm mwen ki dirè étrangé kouzin yo wa banmwen courage oh poum ka reglé zafè mwen

Record now!
By Mambo

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Last