Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Last

Agarou
Date: 2013-07-19 03:46:58
Tan bozé Agarou Wèdo nou pwale miwazan pou yo
Wa di yo nou la yeeee elan yeee
Agarou Wèdo nou pwale miwazan pou yooo

Record now!
By Kirill The Magus
Agarou
Date: 2013-07-19 03:46:58
Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Sil pate yon fanm, Agarou
Li ta tire kanno'l devann sogbagi a!

Record now!
By Kirill The Magus
Agarou
Date: 2013-07-19 03:46:57
Agarou mwen se loray o Agarou se loray o mwen pral we sim map pase ala gronde agarou gronde (bis) Agarou mwen se loray o mwen pral we sim ka pase

Record now!
By Kirill The Magus
Agarou
Date: 2013-07-19 03:46:57
Agarou de, Agarou de, De miwa e
Mwen di de, Agarou de za de
Mwen di de, Agarou de
Agarou bel gason, gason miwa e!

Record now!
By Kirill The Magus
Tout Lwa Yo
Date: 2013-06-20 23:55:33
Depi m piti, m ap chante pou lwa yo
Se pa ti nég kit e montre m chante o.
Adje, kite m montre chante Bondje!
Depi nan vant manman m,
Gwo lwa m yo reklame mwen. Bilolo!

Record now!

Since I was small, I have been singing for the lwa
Oh it wasn’t a little guy who showed me how to sing.
Oh heavens, let me teach God’s songs!
Ever since my mother’s womb,
My great Lwa have claimed me. Bilolo!

By fey By fey
Ogou Feray
Date: 2013-05-27 02:21:41
Ogou Feray o!
Men sa n ape ba ou!
San rankin, san rankin,
san rankin, Papa Ogoun!

Record now!

Ogou Feray o!
here`s what we area giving to you!
Without grudge,without grudge,
Without grudge,Papa(father) Ogou

By Kirill The Magus By papitolove
Sen Jak Maje
Date: 2013-05-15 03:14:42
a la pot st jak plezi a red ohhh map foulaye,,m kriye a la pot st jak plezi a red oh map foulaye ohh map foulaye map rele st jak majeur trase veve a pou mwen map foulaye

Record now!
By cassandra
Ogou Feray
Date: 2013-05-15 03:14:41
Feray ohh nan men ki moun wa kite badgi a la
Lem rete songe Ogou Feray ma konse ma pran kouraj ooo

Record now!
By cassandra
Severine
Date: 2013-05-12 01:41:09
Bale kay la severine, bale kay la
O bale kay la severine domi deyo!!!
Download Song

broom the house severine, broom the house
oh broom the house severine, sleep outside

By jazjean By Kirill The Magus By clauclau
Sen Jak Maje
Date: 2013-05-12 01:40:51
Cwal Sen Jak maré nan poto
m'pa priye pésonn
O ba li lavi pou mwen
Cwal Sen Jak maré nan poto
m'pa priye pésonn
O ba li lavi pou mwen
Men l'genyen ve nou
wé'l genyen maleng nan do
Sen Jak o ba li lavi pou mwen
Download Song

The horse of St James is tied to the post
I'm not asking for anybody to set him loose for me
The horse of St James is tied to the post
I'm not asking for anybody to set him loose for me
He may have worms, you might see he has sores on his back
Oh St James set him loose for me

By Kirill The Magus By Kirill The Magus By Kirill The Magus

First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Last