Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Last

Erzulie Dantor
Date: 2017-04-15 13:35:19
Set kout kouto, set kout pwenyad,
Prete m dedin a, pou m vomi san mwen,
(repeat)
San mwen ape koule.
Download Song

Seven stabs of the knife, seven stabs of the dagger,
Lend me the basin, so I can vomit my blood,
(repeat)
My blood is pouring down.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogou
Date: 2017-04-14 01:41:06
Ogou bèbè o fa o
Ogou bèbè o fa o
Sa ki fè mwen byen
Ba yo lavi pou mwen
Sa ki fè nou mal
Lese san to koule
Ogou bèbè o fa o
Download Song

Ogou bèbè o fa o
Ogou bèbè o fa o
Those who do me good
Do them good for me
For those who do me wrong
Let their blood pour down
Ogou bèbè o fa o

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Gran Bwa
Date: 2017-04-14 01:22:30
M al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Premye a, yon boutey nwa,
Dezyem nan, yon tet san ko,
Twazyem nan, yon asson nan men!
Se li ke wa, se li kap komande.
Download Song

I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
The first, a black bottle,
The second, a head without a body,
The third, an asson in hand!
It is king, it commands.

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Kalfou
Date: 2017-04-14 00:37:31
Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen
Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen,
Se ou ki ba mwen tete,
Se ou ki ba mwen lave,
Pa kite mwen yo wont ta O,
Devan sobadji lwa yo
Download Song

Kalfou O!
You are my father, you are my mother
Kalfou O!
You are my mother, you are my father
You take care of my head,
You wash me
Dont let them put shame on me
under the sacred room of the spirits

By Mambo Vye Zo By Houngan Kris By Mambo Vye Zo
Kouzen
Date: 2017-04-13 23:50:13
Kouzen o
Siw pa metem lekòl
Ma fè jandam aretew

Record now!

Kouzen o
If you don't put me in school
I'll make the police(gendarme) arrest you

By James
Legba
Date: 2017-04-13 23:49:55
An nou mache papa legba
An nou mache
An nou mache vieux legba
An nou mache
Nou prale we sak
genyen nan kayla
Nou prale we kote lesen komande

Record now!

We walk, Papa Legba
We walk
We walk, Old Legba,
We walk
We are going to see what
is in the house
We go where we are told to.

By sparkledust By James
Pa kriye
Date: 2017-04-13 23:49:44
Pa kriye pa rele o
fò w pa kriye si m fè chemen pa mwen
Pa kriye pa rele o
Fò w pa kriye si m fè chemen pa mwen
map sèvi fran Ginen
ou menm ou nan de chemen
map sèvi fran Ginen
ou menm ou nan de chemen
kite m chèche lavi mwen
kote Ginen a vle
Download Song

Don't cry, don't call [out]
You're strong, don't cry if I don't make my way
Don't cry, don't call out
You shouldn't cry if I don't make my way
I am serving Guinea
You are in the road
I am serving Guinea
You are in the road
Let me seek out my life
Where Guinea wants.

By Ahmad By Ahmad By James
Papa Legba
Date: 2017-04-13 23:49:13
Yanvalu ago, ago! Yanvalu mwen ago ago, Gran Chemen baye mwen, Yanavlu mwen ago ago!,Yanvalu mwen ago ago Gran chemen baye mwen.

Record now!

Yanvalou, ago ago!
My yanvalou, ago ago
Great Road, my gate
My yanvalou, ago ago
Great Road, my gate

By XxkingxX By James
Lwa
Date: 2017-03-10 13:24:04
Kay Lwa m kraze
Ki kote pou m mete Lwa sa yo?
Kay Lwa m kraze
Ki kote pou m mete Lwa sa yo?
Kay Lwa m kraze!
Kay Lwa m kraze o!
M bezwen kote pou m mete Lwa sa yo.

Record now!

MY SPIRITS HOUSE IS BROKE
WHERE CAN I PUT THE SPIRITS?
MY SPIRIT HOUSE IS BROKE
WHERE CAN I PUT THESE SPIRITS?
MY SPIRITS HOUSE IS BROKE!
MY SPIRITS HOUSE IS BROKE ,O!
I NEED SOMEWHERE TO PUT THESE SPIRITS.

By Queeni
Agoué
Date: 2017-03-10 13:22:52
Bak sa a ak sèn nan mèt Agoué sou proteksyon ou.

Si tout bagay mache byen pou mèt bak sa a

Mwen promèt ou lap bay yon bak nan non ou

Pou li ka remésye ou

Record now!

Back with Saint-meter Agoué on protection.

If all goes well it would be well to this back

I promise you to a bank in your name

So that he may thank you

By tilouAyiti

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Last